Створено сайт управління активами «Оптіма-Капітал»